انواع دستگاه سی ان سی

انواع دستگاه سی ان سی

انواع دستگاه سی ان سی

دستگاه های سی ان سی بسته به نوع کاربردشان به موارد زیر تقسیم بندی می شوند:

دستگاه سی ان سی چوب

• دستگاه سی ان سی منبت و حکا کی و برش تخت
• دستگاه سی ان سی منبت کاری چهار محور ه رو تاری ( قطعات مدور)

دستگاه های سی ان سی سنگ

دستگاه های سی ان سی برش ورق

• دستگاه سی ان سی برش CO2 و پلاسما
• دستگاه سی ان سی برش واترجت

دستگاه سی ان سی فولاد و فلزات سخت

• دستگاه سی ان سی فرز
• دستگاه سی ان سی تراش

نظرات برای این پست بسته شده است.